سیستم رزرواسیون منازل «زمرد صنعت آسیا»، برای ارگان ها، نهادها و سازمان هایی که به نحوی منازل مسکونی تحت اختیار خود را در شهرهای مختلف به صورت دوره ای و نوبتی به کارمندانشان اختصاص می دهند، این امکان را فرآهم آورده است تا کنترل بهتری را روی نوبت دهی به کارمندان خود داشته باشند و حقی از هیچ کارمندی زایل نگردد.

در این سیستم، مدیر سیستم می تواند استان و شهرهای مورد نیاز را تعریف نماید، سپس منازل و محل های مورد نظر خود را تعریف نماید. برای هر محل می توان به تفکیک روز و ماه قابلیت رزرو را تعیین نمود. همچنین امکان تعیین طول صف رزرو نیز لحاظ شده است. در ادامه  کاربران می توانند با ورود به سیستم به رزرو محل های مورد نظر خود بپردازند.

برای جلوگیری از ورود کاربران ناخواسته، این امکان به مدیر سیستم داده شده است تا با وارد کردن کد ملی های مجاز در سیستم، ثبت نام کاربران غیر مجاز در سیستم امکان پذیر نباشد.

در ادامه تصاویری از محیط وب سایت جهت آشنایی شما قرار داده شده است. در صورت تمایل به سفارش این محصول می توایند با شرکت تماس بگیرید.

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - صفحه ابتدای سایت
صفحه ابتدای سایت

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - صفحه معرفی محل و نمایش وضعیت رزرو در هر روز از ماه
صفحه معرفی محل و نمایش وضعیت رزرو در هر روز از ماه

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - صفحه معرفی محل به همراه نمایش وضعیت رزرو در روزهای مختلف
 
صفحه معرفی محل به همراه نمایش وضعیت رزرو در روزهای مختلف

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - نمایش ویژگی های محل
نمایش ویژگی های محل

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - نمایش اطلاعات بیشتر از وضعیت محل
نمایش اطلاعات بیشتر از وضعیت محل

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - نمایش گالری تصاویر از محل
نمایش گالری تصاویر از محل

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - صفحه ورود به سایت
صفحه ورود به سایت

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - صفحه ثبت نام در سایت
صفحه ثبت نام در سایت

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - صفحه فراموشی کلمه عبور از طریق ایمیل و پیامک
صفحه فراموشی کلمه عبور از طریق ایمیل و پیامک

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - صفحه رفع مسدودی حساب کاربری از طریق ایمیل و پیامک
صفحه رفع مسدودی حساب کاربری از طریق ایمیل و پیامک

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - داشبورد کاربر برای اطلاع از وضعیت رزرو های انجام شده
داشبورد کاربر برای اطلاع از وضعیت رزرو های انجام شده

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - کنترل پانل مدیر برای مدیریت روزهای قابل رزرو هر محل
کنترل پانل مدیر برای مدیریت روزهای قابل رزرو هر محل

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - صفحه ثبت اطلاعات پروفایلی کاربران
صفحه ثبت اطلاعات پروفایلی کاربران

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - کنترل پانل مدیر برای تعیین بازه های عملیاتی مجاز
کنترل پانل مدیر برای تعیین بازه های عملیاتی مجاز

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - منوهای قابل دسترس برای مدیر در کنترل پانل
منوهای قابل دسترس برای مدیر در کنترل پانل

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - صفحه بازه های عملیاتی مجاز
صفحه بازه های عملیاتی مجاز

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - دیالوگ ویرایش بازه عملیاتی مجاز
دیالوگ ویرایش بازه عملیاتی مجاز

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - صفحه مشاهده و مدیریت درخواست های رزرو های ثبت شده
صفحه مشاهده و مدیریت درخواست های رزرو های ثبت شده

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - صفحه مشاهده و گزارش گیری از درخواست های رزرو های ثبت شده با قابلیت ذخیره به صورت فایل
صفحه مشاهده و گزارش گیری از درخواست های رزرو های ثبت شده با قابلیت ذخیره به صورت فایل

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - تعیین محدودیت های رزرو توسط کاربران
تعیین محدودیت های رزرو توسط کاربران

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - صفحه مدیریت محل های قابل رزرو
صفحه مدیریت محل های قابل رزرو

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - دیالوگ ویرایش محل
دیالوگ ویرایش محل

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - دیالوگ تعیین ویژگی های محل
دیالوگ تعیین ویژگی های محل

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - دیالوگ تعیین ویژگی های محل
دیالوگ تعیین ویژگی های محل

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - دیالوگ تعیین ویژگی های محل
دیالوگ تعیین ویژگی های محل

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - دیالوگ تعیین ویژگی های محل
دیالوگ تعیین ویژگی های محل

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - دیالوگ تعیین ویژگی های محل
دیالوگ تعیین ویژگی های محل

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - دیالوگ وارد کردن کد ملی های مجاز برای ایجاد محدودیت در ثبت نام کاربران
دیالوگ وارد کردن کد ملی های مجاز برای ایجاد محدودیت در ثبت نام کاربران

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - تعریف استان های مورد نیاز
تعریف استان های مورد نیاز

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - تعریف صفحه تعریف شهر های مورد نیاز
تعریف صفحه تعریف شهر های مورد نیاز

 

وب سایت مدیریت رزرو منازل سازمانی - صفحه تعریف های واحد های سازمانی برای دسته بندی کاربران
صفحه تعریف های واحد های سازمانی برای دسته بندی کاربران