شرکت زمرد صنعت آسیا، تولید کننده و توزیع کننده دستگاه‌های اسکنر پیشرفته، به ویژه اسکنر اسلب، و فناوری پردازش تصویر است. با تمرکز بر صنعت معدن، این شرکت در سال ۱۴۰۲ (مطابق با سال ۲۰۲۳ میلادی) در نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه که هر ساله در تهران برگزار می‌شود، به عنوان یکی از شرکت‌های برجسته حضور داشت.
حضور شرکت زمرد صنعت آسیا در نمایشگاه سنگ 1402 - غرفه زمرد صنعت آسیا
حضور شرکت زمرد صنعت آسیا در نمایشگاه سنگ 1402 - غرفه زمرد صنعت آسیا
حضور شرکت زمرد صنعت آسیا در نمایشگاه سنگ 1402
حضور شرکت زمرد صنعت آسیا در نمایشگاه سنگ 1402
حضور شرکت زمرد صنعت آسیا در نمایشگاه سنگ 1402 - دستگاه اسکنر سنگ ورژن 7
حضور شرکت زمرد صنعت آسیا در نمایشگاه سنگ 1402 - دستگاه اسکنر سنگ ورژن 7
حضور شرکت زمرد صنعت آسیا در نمایشگاه سنگ 1402 - تیم فنی و بازاریابی زمرد صنعت آسیا
حضور شرکت زمرد صنعت آسیا در نمایشگاه سنگ 1402 - تیم فنی و بازاریابی زمرد صنعت آسیا
حضور شرکت زمرد صنعت آسیا در نمایشگاه سنگ 1402 - بروشور اسکنر اسلب و اتوماسیون صنعت سنگ
حضور شرکت زمرد صنعت آسیا در نمایشگاه سنگ 1402 - بروشور اسکنر اسلب و اتوماسیون صنعت سنگ
حضور شرکت زمرد صنعت آسیا در نمایشگاه سنگ 1402 - دستگاه اسکنر هوشمند سنگ ورژن 7
حضور شرکت زمرد صنعت آسیا در نمایشگاه سنگ 1402 - دستگاه اسکنر هوشمند سنگ ورژن 7
حضور شرکت زمرد صنعت آسیا در نمایشگاه سنگ 1402
حضور شرکت زمرد صنعت آسیا در نمایشگاه سنگ 1402